Plán na týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Plán na týden 11 – 9. třída 25. 5. – 29. 5. 2020
Různé:
Učivo
Český jazyk Zadání Čj 9, 25. 5. – 29. 5. 2020
Anglický jazyk KOR 11

U2D – KIDS – Andy’s in trouble. Everyday English,
Been/Gone, Question Tags

 • Zopakujte si poslechem příběh KIDS UČ 26/1b

 

 • PS 20/2 – Před tímto cvičením si nejdřív zopakuj
  Everyday Expressions z minulého týdne.
  Poslechni si ukázku a doplň rozhovory.

 

 • Tázací dovětky je trochu nepříjemná část
  gramatiky. Angličané místo našeho jednoduchého
  ujištění že?, nebo že ne? na konci věty, používají
  takzvané question tags. Snad vše pochopíte ze zápisu.
  Snažila jsem se Vám to sepsat co nejpřehledněji.
  Takže opište druhou část zápisu
  Been-Gone, Question Tags a pod zápis
  vypracujte cvičení z učebnice 27/7d a 27/8.

 

Úkol navíc pro ty, co nechodí do školy:

Vše mi zašlete na můj mail s označením KOR 11.
Pokud budoucí studenti mají tolika starostí
s přípravou na přijímací zkoušky,
mohou mi KOR 11 zaslat až po zkouškách. 😉

 

Have a nice day and dream big!

Matematika Seznámíme se s goniometrickými funkcemi. Začneme funkcí sinus.

A) Napiš si do sešitu nadpis Funkce sinus

B) V učebnici geometrie si prostuduj str. 58, př. 1.1 na str. 59, str. 60 a 61.

C) Udělej si přehledné a stručné výpisky, vypočítej (nezapomeň na náčrtek) př. 1.9 str. 62

……………………………………………………………………………………………………………………………

Až sem jsou to úkoly společné. Zde si to rozdělíme:

Ti, co nechodí do školy:

Zápisky mi pošli na e-mail.

D) Prostuduj si „Jak na to“ na str. 63 a 64.

E) Do cvičného sešitu vypracuj příklady 1 – 11 na str. 101 – 102 ze sbírky, zkontroluj si výsledky.

D) Přečti si 1. odstavec na str. 71 v učebnici Algebry a pak i Slovníček.

 

Pokud bude něco nejasného, piš e-mail.

A pošli mi úkoly, které ti chybí (nejvíc dohánět má Julie, Jára, Petr, Mirek a Michal P.)

Ti, co do školy chodí:

Ve čtvrtek si přineste zápisky do školy, učebnici Geometrie a Tabulky pro základní školu, ve škole budeme pokračovat. Doufám, že přijdete připravení a ne jako minulý týden:(

Těším se na viděnou:)

Německý jazyk
8.lekce ,1.část slovní zásoby  pracovní sešit str.80
Učebnice str.67 překlad
Minulý čas mluvnice str.68
V němčině jsou 2 druhy minulého času: jednoduchý tvar  ich machte
                                                                             složený  tvar ich habe gemacht
oba tvary se překládají : dělala jsem, cvič. 2 / str.68
Pracovní sešit str. 72/1,2,4a,b
Minulý čas si podrobně prostudujte na str.68 dole v učebnici,další učivo o minul čase najdete v prac.sešitě v PŘEHLEDU UČIVA /uprostřed hnědě psáno/ str. 5,6
Dějepis
Vzhledem k velkému množství zameškaných hodin různými akcemi,musíme dějepis dokončit i samostudiem.
Přečtěte si text str. 101 – 107,nemusíte dělat zápisky,ale zaměřte se na nejdůležitější osoby a jednání,které v tuto dobu ovlivnily dějiny.
2.fáze studené války- Nikita Sergejevič CHruščov a jeho politika v SSSR str.101 – 102
Severská krize . 1956
Asuánská přehrada
Suezský průplav
3.fáze studené války
2.Berlínská krize,výstavba betonové berlínské zdi,ochrana před imigrací inteligence a tisíců lidí na ZÁPAD.
USA John Fitzgerald Kennedy 1961
Karibská krize str.104
Kuba Fidel Castro
Vztahy mezi USA,KUBOU a SSSR
Atentát na J.F.Kennedyho 1963
Smlouvy o použití jaderných zbraní USA,Ve,Brit. ,SSSR,zamítavé stanovisko Francie a Číny
4.fáze stud.války – 70. – 80. léta
1975 Helsinky
1985 Michail Sergejevič Gorbačov/SSSR/ setkání na Islandu v Rejkjavíku s Ronaldem Reaganem /USA/
Radím všem,kteří se hlásí na střední školy si tuto část historie přečíst,po prázdninách to budete potřebovat,po přijímačkách na to budete mít čas.Držím vám palce.Zdravím jk
Přírodopis Přečti si text Ekologie a životní prostředí v učebnici na straně 81-90.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

25.5. Základy ekologie – zadání

Zeměpis Administrativní členění států, státní zřízení a formy vlády – učebnice strana 26 – 30

 • Přečíst článek
 • Zapsat zápis do sešitu
 • Řešit ústně cvičení na straně 30
 • Vypracovat pracovní list na opakování OBYVATELSTVO

Zaslat pracovní list do 31. 5. 2020 pod názvem KOR 11 na můj školní mail melounr@zstk.cz

Fyzika Pokračujeme o polovodičích.

 

A) Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4  (od 4:31 do 6:41) a

https://www.youtube.com/watch?v=KGuyw9sTioc (od 1:29)

 

https://www.youtube.com/watch?v=K_h7jxrQLQI (do 3:28)

 

B) Přečti si kapitolu VLIV PŘÍMĚSÍ V POLOVODIČI v učebnici a udělej výpisky:

– Co je to příměsová vodivost.

– Jak vznikne polovodič typu N a co v něm vede el. proud. (+ nakresli obrázek polovodiče typu N na str. 44).

– Jak vznikne polovodič typu P a co v něm vede el. proud. (+ nakresli obrázek polovodiče typu P na str. 45)

 

C) Napiš si nadpis PN PŘECHOD a podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=P138KQn-SQ4  (od  6:41) a

https://www.youtube.com/watch?v=Ol2JAb6IRW4

D) Přečti si text na str. 46 a 47 a opiš si shrnutí na str. 48. Nakresli dva horní obrázky na str. 47.

 

Do pátku mi napiš, které video pro tebe bylo nejvíce srozumitelné (a nebo text v učebnici:) a pošli mi zápisky s obrázky.

 

Chemie Proveďte si zápis do sešitu. Nebude toho moc. Již se blížíme k závěru a brzy nastane souhrnné opakování.

NITROSLOUČENINY

ºJsou to organické sloučeniny, které mají skupinu NO2 vázanou přímo na benzenové jádro.

º Např. / vzorce vynecháme /

a/ nitrobenzen – jedovatá kapalina

–  užívá se jako rozpouštědlo

b/trinitrotoluen/TNT, tritol/ – užívá se jako vojenská                                             trhavina

c/nitroglycerin – užívá se jako hlavní složka dynamitu a také jako lék / onemocnění srdce, rozšiřuje cévy, dává se pod jazyk /

Studenti, připravujte se na přijímací zkoušky. Držím pěsti. EG

24.5.2020 vložil zstk