Plán na týden 25. 5. – 29. 5. 2020

Plán na týden 11 – 6. třída 25. 5. – 29. 5. 2020
Různé:
Učivo
Český jazyk Str. 57,cv. 4     Převeďte tvary sloves do minulého

času. Nezapomeňte se ptát na

podmět.

Str. 57,cv.6     Doplňovačka / procvičování

souhrnného pravopisu /

Str. 57,cv.7 / a, b, c, d /   Odpověď – ANO   NE

Doufám, že se stále věnujete četbě. Brzy budou kontrolní úkoly. EG

Anglický jazyk KOR 11

Ve středu 27. 5. od 10:40 – 11:30 schůzka v Teams – angličtina

U2D – Must

  • Zopakujte si příběh kuřete Licken. Našla jsem Vám veselé video s lepším koncem. Pusťte si to víckrát. Můžete si zapnout anglické titulky. Poprvé jen poslouchejte, užívejte si ten příběh a krásnou mluvenou angličtinu. Podruhé a potřetí to zkuste číst s vypravěčem. Ten seznam zvířat je skvělý jazykolam.

 

V příběhu jste mohli zaslechnout slovíčko must. Jedná se o velice jednoduchou gramatiku. Must znamená muset něco udělat. Ve všech osobách má stejný tvar MUST, za něj přijde sloveso v základním tvaru.

  • Opiš si zápis Must do velkého sešitu a přelož věty za zápisem.
  • Učebnice 27/3b – pod zápis a přeložené věty vynechej řádek a ještě napiš věty z tohoto cvičení. Věty opět piš do dvou sloupečků s překladem.
  • Učebnice 27/3c – opět vynechej řádek a piš dvě věty, které musíš udělat tento týden.
  • Pracovní sešit 21/5 – Dávej rady. Použij must a slovíčka v boxu.
  • Pracovní sešit 21/6 – Co musí Brad udělat pro svého psa Prince? Vytvoř věty podle obrázků se slovy v závorkách.

Zápis a stránku 21 pracovního sešitu mi zašlete do konce týdne s názvem KOR 11.

Na schůzku TEAMS si připravte malý sešit a pero. Jako nápovědu můžete mít zápisy velkého školního sešitu.

Matematika Dělení desetinného čísla desetinným číslem

Nezapomeň na úpravu, tj. násobení obou čísel 10, 100, …    podle počtu desetinných míst v děliteli.

Str. 108,cv. 1  Řekni si úpravu a hned napiš

výsledek.

Str. 108,cv.2 / JEN řádek A /  Kontrolu proveď

násobením. Použij kalkulačku.

Str. 108,cv. 3 / slovní úloha / Vypočítej a nad odpovědí se zamysli.

!!! Napiš, co víš o čtverci / alespoň tři údaje /.

Termín zaslání: do soboty

Dějepis
Císařský Řím
Principát  – Augustus nechtěl královský titul /Caesar byl kvůli tomu zavražděn/Nechal se nazývat PRINCEPS /1. muž v říši/ způsobu vlády se říká PRINCIPÁT.Měl neomezenou moc.Řím se stal císařstvím.Císařská moc se opírala o armádu,odpůrci byli souzeni.popravováni.
Augustova samovláda – prosazoval římský mír,stavební rozmach,podpora umění např. MECENAS přítel,umělec.
Rozklad rodin,rodina s více dětmi byly podporovány finančně.Před smrtí jmenoval nástupcem syna TIBERIA,byl to krok k monarchii.
Augustovi nástupci- TIBERIUS  zdědil velkou říši,náročná armáda,musel začít s úspornými opatřeními.Stát řídil z ostrova CAPRI pouze dopisy.Nástupce-adoptivní vnuk CALIGULA,po 4 letech ho zavraždila jeho stráž,říkali mu UKRUTNÝ.
Císařem prohlásili jeho strýce CLAUDIA,vládl úsporně,zdokonalil státní správu,budoval silnice,vodovody,přístavy,připojil i jižní Británii.
NERO -nevlastní syn,nestaral se o správu státu,dal zavraždit matku i manželku.Proti vzbouření legíi a osobní stráže si raději vzal život
.
Hospodářství v římské říši v 1.stol.n.l. str.119
Venkov v době míru prospíval,nastal problém : bez válek nebyl přísun otroků.Velkostatkáři pronajímali půdu svobod.občanům, ale i otrokům,ti jim odváděli předem stanovené dávky buď v penězích,nebo v plodinách /naturáliích/
Říkalo se jim KOLÓNI a způsobu hospodaření KOLONÁT.Bylo to výhodné pro obě strany.
Děkuji za pozdrav od dovádivých šesťáků,je mi po vás smutno.Ahoj jk
Přírodopis Přečti si text Hmyz s proměnou nedokonalou v učebnici na straně 51-55. Pokud můžeš, pracuj i s internetem.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

25.5. Hmyz s proměnou nedokonalou – zadání

S pozdravem J. Nováková

Fyzika Pustíme se do posledního tématu. Tím je pohyb tělesa.

A) Napiš si do sešitu přes celou stránku nadpis Pohyb tělesa.

B) Napiš si nadpis kapitolky Rychlost pohybu.

C) Přečti si v učebnici kapitolu Pohyb těles, rychlost.

D) Udělej si zápis (můžeš si ho nalepit nebo opsat:) a vypracuj úkoly.

11_rychlost

Úkoly mi pošli do konce týdne na e-mail.

Schůzka přes Teams – ve středu 27. 5. od 9:30 – 10:30 hodin. Připrav si sešit se zápisky a otázky k tématu.

Zeměpis Africké vodstvo – učebnice strana 129 – 130

Zaslat pracovní list do 31. 5. 2020 pod názvem KOR 11 na můj školní mail melounr@zstk.cz

24.5.2020 vložil zstk