Plán na týden 27. 4. – 30. 4. 2020

Plán na týden 07 – 6. třída  27. 4. – 30. 4. 2020
  Různé:
Psaní e_mailů

Chci poděkovat všem, kteří dodržují pravidla pro psaní e-mailů. Je vás velká většina.

P. Sádecká

Učivo
Český jazyk Str. 44,cv.7     Pouze doplň tvary osobních zájmen.

Str. 45,cv. 10  Uvědom si: ji – tu ,  s ní – s  tou . Dej si pozor na krátké i a dlouhé í.

Str. 46, tabulka / vzory TEN  a  NÁŠ /       Přečti si text potichu, pak skloňuj nahlas, nakonec vypracuj cvičení číslo 1 / jen tvary zájmena TEN /. Určitě to zvládneš.

Pošli mi 5 vět o tom, jak jsi strávil neděli. Používej výrazy, které umíš pravopisně zdůvodnit. Zdraví EG      Termín: do pátku

 

 

Anglický jazyk U2C My favourite animalsV lekci U2A jsme se naučili spoustu zvířat, která žijí na farmě. Teď se seznámíme s divokými zvířaty, která známe ze ZOO.

POSLECH 35

 • PS 18/2 – do tabulky dopiš zvířata z křížovky. Vyber správnou kolonku (žije na zemi, žije ve vodě, létá)
 • UČ 24/2 – do malého sešitu zepředu, napiš seznam dalších divokých zvířat, která znáš. Do kroužku za seznam napiš počet, kolik dalších zvířat jsi vymyslil. Sestavím žebříček, kdo toho vymyslil nejvíc.
 • UČ 24/3 – opět do malého sešitu odpověz na tyto otázky, jaká zvířata máš a nemáš rád. Napiš proč.
 • UČ 24/4 – Přečti si o Liamovi. Význam slovíček, která neznáš, zkus odhadnout. Pak se podívej na stranu 81 v pracovním sešitě. Zkontroluj si svůj odhad. Pak odpověz na tři otázky o Liamovi do malého sešitu.

Pošli mi stránku z malého sešitu s označením AJ KOR 7.

Good luck. Be happy!

Matematika Malá rozcvička:

1/ Číslo 370 zvětši o 458.

2/ Čtyřnásobek čísla 143 zmenši o 207.

3/ Podíl čísel 72 000 a 9  000 zvětši 70 krát.

4/Od součtu čísel 278 a 159 odečti jejich rozdíl.

Jedna slovní úloha:

Kamil natrhal 480 malin. Osminu snědl a zbytek rozdělil rovným dílem na dvě misky. Kolik malin bylo na jedné misce?

Desetinná čísla:

str. 103,cv.8 / řádek A /  – násobíme, kalkulačkou zkontrolujeme

Přeji pěkné počítání.  K úkolu z ČJ mi připiš, jak ti tyto příklady šly. Zdraví EG

 

Dějepis
Přírodopis Moc děkuji za poslané pracovní listy. Udělali jste mi radost.

Zkontroluj si minulý pracovní list:

27.4. Sekáči, roztoči a štíři – řešení

Přečti si text o korýších v učebnici na straně 43-45.

Vyplň a nalep si do sešitu tento pracovní list:

27.4. Korýši – zadání

Zeměpis Tundry – učebnice strana 114 až 116

Přečíst článek

Zapsat do sešitu shrnutí ze strany 116

Nakreslit typické zvíře tundry

Vypracovat pracovní list 6 – Lesy mírného pásu a tajga

Zašli mi pracovní list s označením e-mailu Z – KOR 7 do 3. 5.

Fyzika Čeká nás poslední fyzikální veličina fyziky 6. třídy – hustota.

A) Nejprve si ověř, jak rozumíš učivu o objemu. Můžeš při tom používat zápisky v sešitě.

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2945

https://www.skolasnadhledem.cz/game/2941

B) Hustota – do sešitu fyziky si napiš nadpis HUSTOTA.

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=OcUF84eLztI a pomocí něho si zapiš zápisky do sešitu (video můžeš kdykoli zastavit a pustit znovu:):

 • co udává hustota a co to znamená,
 • co je značkou hustoty,
 • jaké dvě jednotky pro hustotu používáme, jak je zapisujeme a jaký je mezi nimi vztah (převod jednotek),
 • co to znamená, že hustota vody je 1000 kg/m3,
 • kde nalezneme hustotu látek,
 • jak hustotu vypočítáme (zapiš si vzorcem a větou),
 • zapiš si 3 příklady a jejich řešení z videa.

Pak si přečti v učebnici o hustotě na str. 49 a 50 (výpočet hmotnosti už ne).

Ve čtvrtek mi pošli e-mail – jak jsi dopadl v testech v části A), zápisky o hustotě, co pro tebe bylo srozumitelnější (video – učebnice), případně nějaké dotazy.

Těším se a přeji hodně úspěchů.

Ostatní předměty

 

26.4.2020 vložil zstk