Plán na týden 27. 4. – 30. 4. 2020

Plán na týden 07 – 9. třída 27. 4. – 30. 4. 2020
  Různé:
 

Psaní e_mailů

Chci poděkovat všem, kteří dodržují pravidla pro psaní e-mailů. Je vás velká většina.  P. Sádecká

 

V pátek 1. 5. je státní svátek (Svátek práce).

 

Někteří z vás už jsou přijati na další školu a rozhodli se pro konkrétní obor. Napište mi, kdo již ví o přijetí a na jaký obor a kam:)

Kdo potřebuje zápisový lístek, ať mi napíše na novakp@zstk.cz a domluvíme se.

P. Sádecká a P. Novák

Učivo
Český jazyk  V úterý v 10:00 hod. opět konzultace na Teams. Tento týden se zaměříme na čtení s porozuměním.

Zadání Čj 9, 27. 4. – 30. 4. 2020

Příslovečné spřežky – pracovní list

Anglický jazyk Milí deváťáci,

Minule jste měli hodně práce s angličtinou, tak dnes to bude hračka (a piece of cake)

  • UČ 25/4 a, b – Zkus si odpovědět ústně
  • UČ 25/5a – Poslechni si první ukázku. Do malého sešitu odpověz na otázky.
  • UČ 25/5b – Poslechni si ukázku znovu a zkontroluj si své odpovědi
  • UČ 25/6a – Poslechni si druhou ukázku. Opět odpověz na otázky do malého sešitu.
  • PS 19 – 20/3 – Doplň do textu slovíčka z boxu

Pošli mi stránku z malého sešitu a z pracovního sešitu s označením AJ KOR 7.

Teď ještě pro zábavu první díl seriálu Extra English. Pusťte si i další díly. Tento máte jen na připomenutí, co byste mohli sledovat. To je dost příjemné, ale hlavně hodně užitečné, trávení volného času.

Good luck. Be happy!

Německý jazyk
1. Procvičení a zopakování sl.zásoby 7.lekce
2.Učeb.str.64/cv,9 – přečti a ústně přelož,včetně otázek. POZOR!- názvy států v rodě muž. a stř. vždy NACH !
nach Tschechien
rod žens. in die Slowakei
do Prahy  nach Prag,nach Wien………….
3.Nezapomeň na časování slovesa TRAGEN hlavně 2.a3. os.č.j.
4.Prac.sešit  ,písemně str.66/cv.9.10 cv.11 dobrovolně /můžeš si zavpoimínat na MŠ /
Matematika  

Tento týden pokračujeme s podobností trojúhelníků.  Budoucí studenti dál trénují testy k přijímacímu řízení.

A) Pracuj do cvičného sešitu.

Podívej se na videa

https://www.youtube.com/watch?v=7wlsOQw-xUg

https://www.youtube.com/watch?v=XFIg5VJ2Ujc

Vyřeš následující příklady:

07-podobnost-

 

B1) Chystáš-li se na střední školu, dokonči řešení úloh z pracovního listu (viz týdenní plán 06) a úlohy mi postupně do konce týdne pošli.

Podívej se na video https://www.youtube.com/watch?v=I9ZSATPB-1o

B2) Nechystáš-li se na střední školu, vyřeš dalších 5 úloh z pracovního listu (viz týdenní plán 06) a úlohy mi do konce týdne pošli.

Pokud nebudeš něčemu rozumět, s něčím si nevědět rady, použij v OneNote v sešitě Matematika 9 Prostor pro spolupráci – Použití prostoru.

Pokud budeš dávat úlohy do OneNote, pošli mi o tom vždy mail.

C1) Budoucí studente – každý den spočítej nejméně jeden test na přijímačky (ze sbírky Testy 2017, na internetu,…). Pokud narazíš na příklad, se kterým si nevíš rady, nahraj ho spolu se svým postupem řešení do OneNote – do poznámkového bloku Matematika 9-ročník – Prostor pro spolupráci – Použití prostoru (jsou tam už dva vzory).

Tam takové příklady můžeme řešit společnými  silami.

Těším se v úterý v 10:00 hodin v rámci Teams na slyšenou:)

Dějepis
Květnové povstání
1.5.5.1945     v Praze…………..
2.Povstalci se zmocnili…………….
3.Výzvu o pomoc slyšel i velitel americ. armády generál  …………,ale nesměl překročit…………………………..
4.Ustupující němec.jednotky nechtěly padnout do zajetí sovět.arm.,proto se bojem snažily raději dostat do ………………………….
5.8.5.1945 přijala Česká……………………………………….a umožnila…………………………..
6.9.5.přijely do svobodné Prahy…………………………………………
Život v protektorátu
1.V době protektorátu začaly platit ……………………………………..a probíhala………………………
2.Začaly být organizovány první židovské…………………………………………………do vyhlaz.táborů
3.Město ………………….se změnilo v židov.ghetto
4.Za nelidských podmínek se terez. vězni nenechali zlomit a pořádali…………………………………………………..
5.Vyhlazovacími tábory prošlo přes ………………….obyv .protektorátu – Žídů,vrátilo se asi……………………….
z dětí do 15let ze ………………………..
Přírodopis  Zkontroluj si minulý pracovní list:

27.4. Druhohory – řešení

Přečti si text Třetihory v učebnici na straně 72.

Nalep si do sešitu tento zápis:

27.4. Třetihory – zápis

Zeměpis Služby obyvatelstvu, Spolupráce zemí světa – učebnice strana 58 – 60

  • Přečíst články v učebnici
  • Vytvořit zápisy do sešitu
  • Řešit ústně cvičení na stránkách 58 a 60 v učebnici.
  • Pracovní list 9 – Služby a cestovní ruch

Zašli mi pracovní list s označením e-mailu Z – KOR 7 do 3. 5.

Fyzika

Tento týden si vytvoříme představu, jak probíhá řetězová reakce.

 

A) Podívej se na videa (některá jsou v angličtině, to by ale nemělo vadit:):

https://www.youtube.com/watch?annotation_id=annotation_696116&feature=iv&src_vid=kHXMiYsFSrU&v=Ezbyg2iNdQs

https://www.youtube.com/watch?v=hToe4gqTu98

V učebnici si přečti kapitolu Řetězová reakce.

 

videa – simulace řetězové reakce:)

https://www.youtube.com/watch?v=bc93ig7e4YM&list=RDCMUCZ9oDWliqkUxGHsKVbkwQOw&index=1 (od 1:30)

https://www.youtube.com/watch?v=XIvHd76EdQ4 (od 1:20)

https://www.youtube.com/watch?v=lRw1nFysP0k

 

B) Napiš si nadpis ŘETĚZOVÁ REAKCE a napiš si výpisky, co to je řetězová reakce a nakresli si obrázek (např. na str. 84)

C) K zápiskům si napiš

1) co je moderátor,

2) kdo je moderátor.

 

Zápisky mi pošli na e-mail do čtvrtka.

Chemie CH9 – str. 83 až 85   Přečti si a pak pracuj. Nelekej se složitosti textu. Odpovědi jistě najdeš. Přeji hezký týden. EG

AMINOKYSELINY

1/ Jsou to karboxylové kyseliny, které mají v molekule …………………………… 2/ Některé aminokyseliny jsou ” stavebními kameny” pro …………………

Zapamatuj si!  V molekule aminokyseliny jsou dvě skupiny : a/ karboxylová ( -COOH) – nositelka  ………………………  vlastností

b/ aminoskupina (-NH2) -nositelka  …………………… vlastností

3/ kyselina aminooctová   –  strukturní vzorec:

4/ kyselina aminopropionová – strukturní vzorec:

5/ Aminokyseliny se spojují pomocí tzv. ……………………. vazby. Odštěpí se voda. Tuto vazbu si představ jako kancelářskou svorku.

6/ Ze dvou aminokyselin vzniká – DIPEPTID.

7/Z mnoha aminokyselin vznikají – …………………….. .         Některé jsou jedovaté.  V našich lesích roste houba, která tyto sloučeniny obsahuje. O kterou houbu jde? ……………………..

! ! !     Upozorňuji, že od některých žáků ještě nemám poslaný minulý úkol.

 

 

Ostatní předměty

 

26.4.2020 vložil zstk