Plán na týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Plán na týden 08 – 9. třída 4. 5. – 7. 5. 2020
  Různé:
 V pátek 8. 5. je státní svátek (Den vítězství).

Někteří z vás už jsou přijati na další školu a rozhodli se pro konkrétní obor. Napište mi, kdo již ví o přijetí a na jaký obor a kam:)

Kdo potřebuje zápisový lístek, ať mi napíše na novakp@zstk.cz a domluvíme se.

P. Sádecká a P. Novák

Učivo
Český jazyk  Zadání Čj 9, 4. 5. -7. 5. 2020

cesky-jazyk-9-trida

Anglický jazyk Milí deváťáci, já vím, že je to samostudium už moc dlouhé, ale snad se Vám to už blíží. Určitě finišujete s přípravou na přijímačky. Chválím všechny, kteří pravidelně vypracováváte zadané úkoly z angličtiny a posíláte je. Ale musím napomenout ty z Vás, kteří si neplní své povinnosti. Snažte se urychleně všechny resty dohnat! Vše budu po návratu do školy kontrolovat.

Jedna maminka mě navedla na myšlenku. Autoři stránek Helforenglish mají aplikaci k výuce slovíček i gramatiky. Tato aplikace je běžně placená, ale v době uzavřených škol je zdarma, vlastně až do konce srpna. Jmenuje se ENGLISHME. Dá se s ní učit na počítači, tabletu i mobilu s připojením na internet. Stačí se zaregistrovat a už můžete frčet. Třeba to bude někomu vyhovovat více než Duolingo, někteří z Vás jistě zvládnou obě aplikace. Pamatujte, že nejdůležitější je obklopit se angličtinou. Pak Vám půjde lépe, budete vidět pokroky a hlavně – angličtinu si zamilujete. Takže tady je link na ENGLISHME. Napište mi, jak se Vám líbí a co v aplikaci děláte, co se Vám nejvíc dařilo a co se zdá jako nejužitečnější. Když si na to nenajdete čas teď, doufám, že až budete mít po přijímačkách, tuto aplikaci začnete používat a budete se snažit v angličtině zlepšovat sami kvůli sobě.

A nyní se pustíme do úkolů KOR 8

Minulý týden jste kompletovali text v pracovním sešitě na stranách 18 a 19/cvičení 3. Stále ještě nemám všechny vypracované úkoly, ale abyste mohli pokračovat dalším cvičením, potřebujete znát správné řešení. Tento okamžik tedy považujte za deadline na toto cvičení. Kdo neodevzdal do 4. 5. 2020 do 21 hodin, má úkol nesplněný.

Řešení cvičení ze strany 18 si zkontrolujte a opravte. Řešení PS 18

PS 19/4 – odpovězte na otázky o Angele ze cvičení 3

PS 19/5 – Poslechni si ukázku a zakroužkuj správnou odpověď

PS 19/6 – Doplň věty svými vlastními odpověďmi

UČ 26/1a – Podívejte se, co se událo v minulé epizodě Kids. Zkuste si anglicky nahlas převyprávět příběh. Zkuste se nahrát, ať si poslechnete, jak vám to zní. Kdo to zkusí znovu a lépe, více se procvičí v angličtině 😉

UČ 26/1b – Přečtěte si dvě otázky, na které si po poslechu máte odpovědět. Poslouchejte několikrát, ať se vám zafixují fráze z dialogů. Pak si ústně zkuste odpovědět.

UČ 26/2 – odpovězte na otázku k poslechu do malého sešitu

UČ 27/3 – Jakpak si myslíte, že bude příběh pokračovat? Zkuste anglicky dovyprávět. Pak si poslechněte ukázku. Do malého sešitu opište věty, které si myslíte, že jsou pravdivé a pravdivě opravte věty, které jsou lživé.

PS 20/1 – doplňte text podle příběhu, který jste poslouchali.

Pošlete mi úkol KOR 8 – PS strany 19 a 20, dále cvičení 27/3 z učebnice v malém sešitě.

Have a nice May and spring days!

Německý jazyk
Učeb.str.65/cv 12,13 ústně,pozor na postr.pruh věty Das macht nichts! = To nevadí!
                                                                                                      Was hast du an? Co si vezmeš na sebe? V čem jdeš?…….
2.Prac.sešit str.67 písemně 12,13,14,15
Pozor,ve cv. 14 použiješ přivlastňovací zájmena /pokud nevíš,najdi si v prac. sešitě za str.40 Přehled……../
Matematika  

Tento týden procvičíme redukční úhel.

A) Podívej se na videa, pomocí nich si udělej zápis do školního sešitu matematiky.

Dělení úsečky v daném poměru

https://www.youtube.com/watch?v=lF5yHEOhASE

Změna úsečky v daném poměru

https://www.youtube.com/watch?v=1I87yuVlfXo

B) Do cvičného sešitu vyřeš úlohy z pracovního listu – úlohy mi pošle pouze ten, kdo se od 11. května nechystá do školy.

08-redukční-úhel

Protože se pravděpodobně 11. 5. uvidíme ve škole, další úlohy nebudu zadávat. Můžete získaný čas využít ke splnění „restů“ – ty mi stále posílejte.

Jestliže k uvedenému datu opravdu nastoupíme, přineste si s sebou do školy svoje zápisky z matematiky a fyziky. Připravte si otázky, co byste z matematiky potřebovali docvičit, vysvětlit,…

Těším se v úterý v 10:00 hodin v rámci Teams na slyšenou a moc se na vás těším, až se setkáme ve škole:))

Dějepis
Str.91 si přečtěte,zeptejte se,pokud máte možnost,nejlépe prababiček na informace z učebnice.
Škoda,že to nemůžeme probrat společně,hodně mi o tom vyprávěli rodiče,ostatní jsem prožila a pamatuji si…..
Postupimská konference
1.V Evropě 1945 probíhala ..……………….
2.2.Konference Spojenců USA zastupoval……………………..SSSR…………………..VB……………………….
3.Hlavním problémem,který se řešil bylo ………………..4.Německo bylo rozděleno do ………………….
4.Kdo kontroloval jednotlivé …………………………..
5.Ujednání se týkala demil…………………………,…………………………..,    ……………………………
6. Projednávaly se též nové hranice v Evropě ,SSSR získal………………………………..hranice Polska……………….
7.Jednalo se i o vysídlení Němců z Polska…………………………….do němec………………….
8.Týkalo se to asi 12mil.lidí ….…………z Čsl.
9.Hlavním cílem bylo uklidnění poměrů v ………………….
Přeji hodně sil a chuti do přípravy,ahooooooj!!!!
Přírodopis  Přečti si text Čtvrtohory v učebnici na straně 72-74.
Zeměpis Začneme pracovat s učebnicí Politická mapa dnešního světa.

Téma: Státy podle rozlohy, str. 7 – 10

  • Přečíst článek
  • do sešitu udělat zápis
  • vypracovat tabulku deseti největších států podle rozlohy (opět do sešitu)

Upozorňuji na vaši povinnost vypracovávat zadané úkoly. Očekávám zvýšenou aktivitu.

Děkuji za odevzdané pracovní listy. Jsou OK.

Fyzika  Tento týden navštívíme jadernou elektrárnu, i když jen v rámci virtuální prohlídky. Můžeš navštívit obě elektrárny.

 Úkoly jsou v pracovním listu 

08_Jaderná elektrárna

 Zápisky mi pošli na e-mail do čtvrtka.

Chemie Zápis do sešitu

BÍLKOVINY / proteiny/

  1. Bílkoviny jsou makromolekulární látky, které vznikají vytvořením peptidové vazby mezi aminokyselinami.
  2. Obsahují atomy: C,H, O / někdy i N, S, P /
  3. Str. 85, vyhledej názvy nejznámějších bílkovin: a/ vazivo, chrupavky – ………………………. b/ vlasy, nehty – ………………  c/ krev – ………………….. d/mléko, tvaroh – …………………..     e/ obilí,mouka – …………………..
  4. Bílkoviny jsou citlivé na vyšší teplotu a různé chemikálie / např. koncentrovaná HNO3 – vzniká citronově žluté zabarvení /.
  5. Domácí zkouška. Usmaž si vajíčko. Sleduj, jak se vaječný bílek mění.                Pošli mi: a/ odpovědi na bod 3    b/  zdroje bílkovin ( přírodní, živočišné)  -str.84               ! ! !  Od některých žáků nemám minulý test.    Jinak přeji pěkný týden. EG
Ostatní předměty

 

3.5.2020 vložil zstk