Plán na týden 4. 5. – 7. 5. 2020

Plán na týden 08 – 6. třída  4. 5. – 7. 5. 2020
  Různé:
Učivo
Český jazyk Tento týden dokončíme zájmena.

Str. 50,cv. 1       Pracuj podle výše uvedené tabulky. Nejdříve si urči rod a pak sleduj tvar pro určitý pád.

Str. 50,cv.2        Nejprve si přečti text v rámečku nad cvičením.

Přidáme si ještě číslovky.  JEN začátek!

Str. 52 / rámeček/        Nauč se rozdělení číslovek podle textu.

Zařaď tyto číslovky:  dvakrát –               dvacet –

desátý –         paterý –                      šedesát osm –          třetí –

Termín:   do soboty

 

 

Anglický jazyk Milí šesťáci, já vím, že je to samostudium už moc dlouhé, ale musíme vydržet. Píšete mi, jak už se těšíte do školy, že byste se raději učili společně a že se Vám stýská po kamarádech. Věřím, že i samostudiem se dá v angličtině udělat spoustu pokroků. Chválím všechny, kteří pravidelně vypracováváte zadané úkoly a posíláte je.  Jsou však mezi Vámi i tací, kteří neplní své povinnosti a úkoly nezasílají. Stěžují si i ostatní učitelé!!! Vrhněte se na to a vše napravte!!!

 

Jedna maminka mě navedla na myšlenku. Autoři stránek Helforenglish mají aplikaci k výuce slovíček i gramatiky. Tato aplikace je běžně placená, ale v době uzavřených škol je zdarma, vlastně až do konce srpna. Jmenuje se ENGLISHME. Dá se s ní učit na počítači, tabletu i mobilu s připojením na internet. Stačí se zaregistrovat a už můžete frčet. Třeba to bude někomu vyhovovat více než Duolingo, někteří z Vás jistě zvládnou obě aplikace. Pamatujte, že nejdůležitější je obklopit se angličtinou. Pak Vám půjde lépe, budete vidět pokroky a hlavně – angličtinu si zamilujete. Takže tady je link na ENGLISHME. Napište mi, jak se Vám líbí a co v aplikaci děláte, co se Vám nejvíc dařilo a co se zdá jako nejužitečnější.

 

A nyní se pustíme do úkolů KOR 8

Pokračujeme s lekcí U2C.

 • Naučte se slovíčka U2C a Wild animals (zvířata žijící ve volné přírodě). Najdete je v pracovním sešitě na straně 81.
 • Znovu si zopakujte dva přítomné časy – Present simple a present continuous (přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový).
 • Nejdřív si zahrajte HRY.
 • Zkuste vyplnit PŘEHLED PŘÍTOMNÝCH ČASŮ. Na stránce máte dvě tabulky. První si doplňte sami, abyste se přesvědčili, co všechno o přítomných časech víte. Druhou tabulku si potom vyplníte podle vzoru, který Vám zašlu příští týden. Abyste měli tabulku správně. Tu si nalepíte do sešitu a budete ji mít jako tahák, kdybyste si potřebovali někdy příště něco ujasnit. Do kolonky Kdy použijeme napište česky, kdy byste tento čas použili. Co vám napoví? – tam patří slovíčka jako NOW, every day, at the moment, in the picture, always, often, in the picture, on Mondays,…. Jak se  tvoří – tam napište vzoreček  kladné oznamovací věty, k otázce a záporu opět napište vzoreček. Na volné linky napište 3 jednoduché věty – jednu kladnou oznamovací, jednu otázku a jeden zápor.

 

 • Uč 25/5b – do malého sešitu opiš cvičení a místo linky doplň sloveso ve správném tvaru. Vždy je jedna věta v přítomném čase prostém a jedna v přítomném čase průběhovém. Ale pořadí se mění. Možná vám toto cvičení ještě napoví něco do tabulky, kterou jste vyplňovali.
 • PS 19/3 – Poslechni si ukázku a doplň tabulku – opět porovnání časů

 

 • PS 19/4 – Doplň věty – opět jedna bude v průběhovém a jedna v prostém přítomném čase
 • PS 19/5 – Popiš plánek ZOO na základě rozhovoru, který si přečteš
 • Pošli mi vyplněnou tabulku, stránku 19 pracovního sešitu. Do předmětu napiš KOR 8

A na závěr si pusť epizodu Peppa Pig in the ZOO. Neber toto video jako blbinu pro mrňata. Když se na ukázku podíváš jako na zdroj krásné, jednoduché a užitečné angličtiny, můžeš se toho spoustu naučit. Video v češtině by bylo opravdu jen pro školkové děti. V angličtině dostává nový rozměr. Já se také na některé díly ráda dívám, odposlouchávám dialogy, zkouším napodobovat výslovnost a intonaci (jak v anglických větách stoupá a klesá hlas mnohem víc než v češtině).

Tak jak na toto video. Pusť si ho poprvé a zkus porozumět. Podruhé si k videu pusť titulky. Potřetí si bez titulků užij, jak krásně rozumíš filmu v angličtině.

 

Have a nice May and spring days!

Matematika  Str. 104,cv.1   a cv. 2      Vynásob jako přirozená čísla. Správně        umísti desetinnou čárku.

Str. 105, cv. 10 a/ c/ e/- jen první sloupeček , závorka má přednost

°° Automobil pana Novotného spotřebuje 5,3 litru benzinu, když ujede 100km. Jaká bude spotřeba benzinu na 3 000km?

°° 8kg okurek stojí stejně jako 5kg rajčat. 3kg rajčat stojí 120Kč. Kolik stojí 1kg okurek?

Termín: do soboty

 

Dějepis  Kluci měli jste od dějepisu týden přestávku,tak se do toho zase dáme.

Římská republika str.105
1.V Římě v r..510př.n.l.vznikla republika.
2.Všichni občané se  museli o  správu státu zajímat.V čele stáli 2 konzulové- měli pravomoce a veleli armádě.Zodpovídali se senátu-300 mužů,dohlíželi na úředníky,ti byli voleni na 1rok.mohl se jím stát každý plnoprávný občan.
3.Plnoprávnými  občany byli pouze patriciové,plebejové se mohli…………………………………………….do úřadů.Spory mezi nimi vyvrcholily…………………..
4………………….hrozili založením vlastního města,patriciové…………………………….a povolily zavedení úředníka,který hájil jejich zájmy …………………………..,měl právo VETA.
5.449 př.n.l. byly poprvé…….…………………………zákony-platily pro obě skupiny stejně.
6.Plebejové získali přístup do……………………a ……………………hodností.
Římské výboje v západním středomoří
Ovládnutí Itálie
1.Řím získal nadvládu nad nejbližším okolím- nad LATIEM,napadli Etruskové,bojovali s Řeky.Etrurie nebyla schopná zastavit………………………,přišli ze severu.
2.Římané je nazývali Galové,střetli se 387 př. n.l……………………Řím zůstal bez ochrany,lidé opustili město,Galové je vydrancovali.Do konce 4.stol.př.n.l. se pod nadvládu …………dostala velká část italského území.
3.V r. 265 př.n.l. se Římané stali svrchovanými pány celé …………………..
Mějte se hezky,ať se daří!!!
Přírodopis Zkontroluj si minulý pracovní list:

4.5. Korýši – řešení

Přečti si text Vzdušnicovci v učebnici na straně 46.

Zeměpis Polární oblasti, str. 116 – 117

Přečíst článek, zapsat shrnutí do sešitu ze strany 117

Život ve vodách oceánů, str. 118 – 119

 • Přečíst článek
 • zapsat shrnutí do sešitu ze strany 119

Upozorňuji na povinnost plnit zadané úkoly. Děkuji všem, kteří pracovní listy vyplnili a zaslali.

Fyzika  Tento týden procvičíme výpočty, které souvisí s hustotou

A) Prohlédni se v učebnici na str. 50 tabulku s hustotou látek.

Pozorně si prohlédni tabulky hustoty v Tabulkách pro základní školu – tabulka F10 na str. 86 – 87. Pokud Tabulky nemáš doma, stáhni si  08_tabulky-hustota.

B) Vypracuj úkoly z pracovního listu 08-hustota.

08_hustota_01

Úkoly z pracovního listu mi do čtvrtka pošli. Pokud si s něčím nebudeš vědět rady, napiš mi e-mail.

Těším se a přeji hodně úspěchů.

Ostatní předměty

 

3.5.2020 vložil zstk