Dne 1. 3. jsme vyrazili do plaveckého bazénu do Hlinska, kde se konaly plavecké závody. Závody probíhaly ve čtyřech kategoriích a to: do 3. třídy – žabáci (ti plavali 25 m), 4. – 5. třída – kapříci (ti plavali 50 m), 6. – 7. třída – delfíni (ti plavali 50 m) a 8. – 9. třída – štiky (ti plavali 100 m). Nejvíce se závody vydařily M. Tichému, který obsadil 2. místo v kategorii kapříci a také P. Kyselovi, který obsadil 2. místo v kategorii delfíni.