Počty žáků 2020 / 2021

Třída

počet

1.

10

2.

14

3.

12

4.

10

5.

21

6.

22

7.

11

8.

14

9.

17

Celkem

131 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

10

3

7

 5

67

II.

14

7

7

3

III.

12

4

8

7

IV.

10

5

5

3

V.

21

10

11

5

VI.

22

10 12 10

64

VII.

11

10

1

8

VIII.

14

7

7

8

IX.

17

6

11

8

Celkem

131

 62  69 57

Družina

40