Počty žáků 2019 / 2020

Třída

počet

1.

13

2.

12

3.

10

4.

20

5.

18

6.

10

7.

15

8.

17

9.

17

Celkem

132 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

13

7

6

 3

73

II.

12

4

8

6

III.

10

5

5

5

IV.

20

9

11

3

V.

18

9

9

5

VI.

10

10 0 7

59

VII.

15

8

7

8

VIII.

17

6

11

8

IX.

17

6

11

3

Celkem

132

 64  68 48

Družina

40