Počty žáků 2020 / 2021

Třída

počet

1.

10

2.

15

3.

12

4.

10

5.

21

6.

22

7.

12

8.

14

9.

17

Celkem

133 žáků

POČTY ŽÁKŮ

Celkem

Chlapci

Dívky

Dojíždějící

 

I.

10

3

7

 5

68

II.

15

8

7

4

III.

12

4

8

7

IV.

10

5

5

3

V.

21

10

11

5

VI.

22

10 12 10

65

VII.

12

11

1

9

VIII.

14

7

7

8

IX.

17

6

11

8

Celkem

133

 64  69 59

Družina

40