1. odhad závažnosti onemocnění skupiny a stanovení formy šikany;

2. rozhovor s informátory a oběťmi;

3. nalezení vhodných svědků;

4. individuální rozhovory se svědky (nepřípustné je společné vyšetřování agresorů a svědků, hrubou chybou je konfrontace oběti s agresory);

5. ochrana oběti;

6. předběžná diagnóza a volba ze dvou typů rozhovoru:

a. rozhovor s oběťmi a rozhovor s agresory (směřování k metodě usmíření);

b. rozhovor s agresory (směřování k metodě vnějšího nátlaku);

7. realizace vhodné metody:

a. metoda usmíření;

b. metoda vnějšího nátlaku (výchovný pohovor nebo výchovná komise s agresorem a jeho rodiči);

8. třídní hodina:

a. efekt metody usmíření;

b. oznámení potrestání agresorů;

9. rozhovor s rodiči oběti;

10. třídní schůzka;

11. práce s celou třídou.