Dne 28.5 2019 jsme se se žáky 4.-6. třídy vypravili na akci Poznáváme CHKO Železné hory. Program začínal na loukách u Rohozné, kde se žáci seznámili s postupem odchytu ptactva, podívali jsme se na právě kvetoucí rostliny a vyslechli přednášku o smrcích, jejich původu a o podmínkách, v nichž se jim nejlépe daří. Na břehu jezírka jsme si vyzkoušeli odchyt vodních živočichů, larev brouků a čolků. Ještě před koncem akce nás bohužel zastihl prudký déšť,  který znemožnil absolvování celého programu, i tak však byl program zajímavý a poučný.