P1010081Ve čtvrtek 12. prosince se uskutečnilo předvánoční setkání žáků 1. a 9. třídy, které bylo tentokrát laděno vánočně. Chlapci a děvčata si nejprve poslechli „Vánoční příběh“, ve kterém se dozvěděli, o narození Ježíše Krista. Poté si zahráli hru „Zvon“, při které měli najít zvoneček ukrytý ve třídě. Následoval koncert velkých a malých zvonů, při němž polovina dětí byla zvony malými a polovina zvony velkými. Jejich úkolem bylo udržet tempo a rytmus tak, aby došlo k vzájemnému souznění, což se podařilo na výbornou. V druhé části hodiny se všichni s nadšením zapojili do společného zpěvu písně s názvem „Veselé Vánoce“. Prvňáčci a deváťáci se rozdělili do čtyř skupin. Starší žáci měli za úkol naučit naše nejmladší text dané sloky a refrén, aby společné setkání žáků 1. a 9. třídy mohlo být zakončeno zpěvem celé skladby. Na závěr si tedy všichni nádherně zazpívali a těší se na konec tohoto týdne, kdy se alespoň na chvíli setkají u vánočního stromečku. Tentokrát půjdou prvňáčci navštívit své velké kamarády do jejich třídy. Už se moc těší.