Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách

V pátek 16. listopadu v dopoledních hodinách se 8. a 9. třída zúčastnila projektu Příběhy bezpráví – Měsíc filmu na školách. Žáci nejprve zhlédli dokument České děti.  Tématem filmu bylo období normalizace, konkrétně zásahy režimu vůči činnosti nezávislé iniciativy České děti vzniklé na jaře 1988.  Po projekci následovala beseda s panem Otakarem Volejníkem, který velmi poutavě vyprávěl o dopadu normalizace na svůj profesní i osobní život.

Za realizaci této akce škola obdrží sadu materiálů k výuce moderních československých dějin. Další informace k této akci můžete získat zde:

http://www.jedensvetnaskolach.cz/index2.php?id=643  (leták k projektu) http://www.pametnaroda.cz/witness/index/page/138/id/2491?locale=cs_CZ (životopis hosta)

V. Aulická