V termínu 22. – 24. 4. 2013 se konaly v Pardubickém kraji přijímací zkoušky na různé studijní obory středních škol. Žáci deváté třídy se na toto období pilně
připravovali pod vedením paní učitelky Gábrlové a jejich snažení jim přineslo sladké ovoce v podobě přijetí na vybrané střední školy. Z celkového počtu 13
žáků odchází z naší školy 9 žáků na studijní obor s maturitou a 4 žáci na studijní obor s výučním listem. Mezi zvolenými středními školami se objevují Gymnázium K. V. Raise Hlinsko, Střední průmyslová škola Chrudim, Obchodní akademie Chrudim, Střední průmyslová škola elektrotechnická Pardubice a další. Děkujeme paní učitelce za přípravu žáků a věříme, že zvolené obory naplní očekávání všech budoucích studentů.