P1000985Úterý 8. října 1. a 2. třída strávila „Den s Lesy ČR“v lese u Petrkova. Chlapci a děvčata se dozvěděli, jaký je rozdíl mezi lesníkem a myslivcem.  Žáci se zájmem sledovali, jak se kácí strom. Viděli práci dělníka, který musí pokácený strom odvětvit, nařezat na určitou míru a předat jej dalšímu dělníkovi, který jej pak rozřezaný odveze na dané místo. Děti si také prohlédly, jaké nástroje jsou při této činnosti používány.

Poté je čekalo poznávání zvířat, které obývají les. Prohlédly si několik trofejí a učily se poznávat stopy lesní zvěře. V závěru první části si natiskly stopy některých  lesních zvířat a k nim si podle šablony daná zvířata obkreslily. Tyto pracovní listy si odnesly do školy, kde s nimi ještě dále budeme pracovat. Ve druhé části naši malí lesníci poznávali jehličnaté a listnaté stromy. Získali důležité informace o tom, co všechno obnáší práce lesníka, proč se stavějí oplocenky, jak a proč se les musí prořezávat a jak má správný a hlavně zdravý les vypadat. Na závěr si děti zahrály hru, při které musely nasbírat na zimu pro veverku co nejvíce zásob. Zaujalo je též skládání lesnického pexesa. Odměnou za jejich zájem a pozornost se stalo malé občerstvení v podobě sušenky. Velikou radost měly z přívěsku se stopami zvířat, který každý žák dostal na památku.

Všichni si ve společnosti Lesů ČR užili nádherný slunečný den, načerpali nové informace, upevnili si znalosti týkající se místní lesní fauny a flóry a domů si odnesli spoustu zážitků. Lesům ČR, a především panu Holubovi, který tuto nádhernou akci zorganizoval, velice děkujeme a těšíme se na další společné setkání.

Žáci 1. a 2. třídy