1. školní den byl v první třídě naší školy tradičně slavnostním okamžikem. Nové školáky doprovodili do školy rodiče, a dokonce i někteří prarodiče. Rozzářené dětské oči, plné očekávání, zaplnily krásně vyzdobenou třídu tou správnou radostí. Ředitel školy Mgr. Radek Nejedlý otevřel třídu kouzelným klíčem, následovalo pasování prvňáčků a předávání dárků. O hezké dárky se postarala starostka městysu Trhová Kamenice Ing. Iva Dostálová a starosta Vysočiny pan Tomáš Dubský. A jak se mají prvňáčci po týdnu školy? V pátek odcházeli ze školy s královskou korunou na hlavě a pochvalou. Jsou to opravdoví šikulové!