Vážení rodiče prvňáčků,
v úterý 1. 9. 2020 od 8:00 hod. proběhne slavnostní zahájení prvního školního dne vašeho dítěte. Vzhledem k tomu, že byly vaše děti ochuzeny o zápis, bude zákonným zástupcům žáků 1. třídy v tento slavnostní den vstup do školy výjimečně umožněn. Po vstupu do budovy školy jsou všichni povinni použít desinfekci rukou, která je umístěna hned za vstupními dveřmi. V rámci prvního dne společně s třídní učitelkou dořešíte další, pro vás potřebné informace.