Období výletů je v plném proudu. To můžeme potvrdit. Moc rádi toho využíváme .. a „učíme se“ v terénu a trošku jinou formou. Je to moc prima!

13. května jsme vyrazili za kulturou do Pardubic – na divadelní pohádku „O ztraceném Večerníčkovi“, kterou ztvárnily děti z divadelního kroužku Laik, které funguje pod pardubickým Východočeským divadlem. Postava Večerníčka nás provází celým školním rokem; je to náš kamarád a maskot. Tedy jsme si nemohli toto představení nechat ujít.

V pohádkovém světě jsme si to užívali ještě chvíli v jiné formě – a sice na výchovně-vzdělávacím programu „Pohádky“ v okresní knihovně v Chrudimi. Tam jsme se také dozvěděli, jak to v takových veřejných knihovnách chodí – což je pro nás už docela aktuální: stávají se z nás čtenáři!

Před námi je dále například: oslava Dne dětí – výlet vlakem do Slatiňan, návštěva předškoláků u nás ve škole, školní výlet do Častolovic, celoškolní atletický den, závěrečná Zahradní slavnost s pasováním na čtenáře..

Mgr. Eva Zemanová, třídní učitelka prvňáčků