Po prázdninách nám opět začal nový školní rok, který tradičně začínáme přivítáním prvňáčků a jejich rodičů. Prvňáčkům se otevřela pomyslná brána nového života o jednu příčku výše. Všechny děti i rodiče nejprve přivítal pan ředitel Radek Nejedlý, promluvila k nim i paní starostka Trhové Kamenice Iva Dostálová a pan starosta Vysočiny Tomáš Dubský. První školní den šli noví školáci domů brzy. Odnášeli si s sebou knížky, pamětní list a spoustu dalších dárečků.

Všem prvňáčkům přejeme ať se Vám všem daří a ať chodíte do školy i ze školy vždycky s úsměvem.

Mgr. Jana Trávníčková