Po prázdninách, pro někoho krátkých, nám opět začal nový školní rok. Jako již tradičně jsme nejdříve uvítali nové prvňáčky a jejich rodiče. Prvňáčkům jsme popřáli mnoho štěstí vDSC_1193 prvních školních krůčcích. Na jejich očích bylo krásně vidět, jak září nedočkavostí, jak se k nám do školy těší. Krátkým proslovem vedení školy a paní starostky Trhové Kamenice paní Ing. Dostálové a  pana starosty obcí Vysočina pana Dubského pro ně začalo věříme, že krásné devítileté období docházky k nám do Základní školy Trhová Kamenice.

Poté se náš uvítací výbor přesunul do školní jídelny, kde na nás čekali ostatní žáci. Všem jsme popřáli mnoho úspěchů v novém školním roce. Šesťákům hladký přechod na druhý stupeň, deváťákům, aby jim vyšly přijímací zkoušky a učitelům, ať se jim v jejich práci daří.