Dne 3.9. 2012 se znovu otevřely brány naší Základní školy Trhová Kamenice. První školní den byl tradičně zahájen ve školní jídelně, kde sešli žáci druhé až deváté třídy a jejich učitelé.

Žáky přivítal svým úvodním slovem Mgr. Radek Nejedlý – ředitel školy, který jim popřál mnoho školních úspěchů. Další uvítací slovo měla paní Ing. Iva Dostálová – starostka městyse Trhová  Kamenice a pan Tomáš Dubský – starosta Vysočiny.

Na závěr žáci devátých tříd předali svým učitelům kytičky a popřáli jim pevné nervy ve školním roce 2012/2013.