První školní den

Dne 3.9. 2012 se znovu otevřely brány naší Základní školy Trhová Kamenice. První školní den byl tradičně zahájen ve školní jídelně, kde sešli žáci druhé až deváté třídy a jejich učitelé.

Žáky přivítal svým úvodním slovem Mgr. Radek Nejedlý – ředitel školy, který jim popřál mnoho školních úspěchů. Další uvítací slovo měla paní Ing. Iva Dostálová – starostka městyse Trhová  Kamenice a pan Tomáš Dubský – starosta Vysočiny.

Na závěr žáci devátých tříd předali svým učitelům kytičky a popřáli jim pevné nervy ve školním roce 2012/2013.

13.9.2012 vložil admin