Před jarními prázdninami se na naší ZŠ konalo školní kolo recitační soutěže. Žáci od 2.do 9.třídy absolvovali nejprve kolo třídní a ti nejlepší z nich postoupili dál.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích ( 2. a 3.třída, 4. a 5.třída, 6. a 7.třída, 8. a 9.třída) a výkony recitátorů posuzovala tříčlenná porota.

Jak už to u takovýchto soutěží bývá, rozhodování nebylo vůbec jednoduché. Všechny děti se snažily a celá soutěž byla velice příjemným zážitkem.

Ti nejlepší byli vyhodnoceni takto:

I.kategorie:

1. Radim Šretr, 2. Eliška Tajovská, 3. Markéta Šinkorová ( všichni postup do okresního kola)

  1. kategorie:

    1. Kateřina Jindřichovská, 2. Kryštof Chlebný, 3. Nela Ducháčková ( všichni postup do okresního kola)

  2. kategorie:

1. Sabina Břeňová s postupem do okresního kola, 2. Adriana Lupoměská, 3. Lucie Linhartová

  1. kategorie:

1. Sára Tichá, 2. Tereza Žáková ( obě s postupem do okresního kola), 3. Eliška Janiková

Okresní kolo soutěže se konalo 15. a 16. března v Chrudimi. Konkurence byla veliká a čestné uznání bez postupu do kola krajského získala žákyně 9.třídy Sára Tichá.

Všem dětem děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Mgr. Irena Divišová