Pokračování úspěšného tažení    Zdravotnického kroužku

Ve středu 31. 5. 2017 se vydalo naše vítězné družstvo 1. stupně z oblastního kola HMZ v Chrudimi na regionální kolo Hlídek mladých zdravotníků do Svitav.

Naší školu reprezentovala děvčata z  5. třídy. Jmenovitě Nela Ducháčková, Tereza Švejdová, Monika Štusáková, Veronika Bočková a Kateřina Drápalíková.

Dívky opět soutěžily na 5 stanovištích a dokazovaly své výborné znalosti a praktické dovednosti z oblasti první pomoci, obvazové techniky a transportování zraněných.

Naše hlídka v konkurenci družstev ze dvou krajů bez problémů obsadila krásné třetí místo. Děkujeme za vzornou reprezentaci školy a přejeme hodně zdaru v další práci.                                                        O. Tichá