1. dubna jsme se vypravili do Prahy. Prvním cílem naší výpravy bylo Národní technické muzeum. Kromě historických vozů a motorek nás nejvíce zaujala expozice věnovaná vývoji knihtisku. Bylo to velkou měrou díky tomu, že jsme zde narazili na zaměstnance muzea, který shodou okolností v minulosti pracoval v tiskárně a uměl o všem velmi poutavě vyprávět. Odtud jsme zamířili na Pražský hrad. Vydali jsme se po takzvané Královské cestě, což je trasa, kterou absolvovali čeští králové v den své korunovace. Zvolili jsme jen opačný směr. Z cíle, tzn. od Chrámu sv. Víta, naše kroky směřovaly na Malou Stranu, po Karlově mostě k Staroměstskému náměstí, odtud k Prašné bráně a Obecnímu domu, na jehož místě stával Králův dvůr, sídlo českých králů. Průvodce jsme nepotřebovali, výklad k jednotlivým památkám jsme si předem připravili ve dvojicích sami. Došli jsme pěšky až na Václavské náměstí. Byli jsme městskou turistikou značně znaveni. Potřebnou energii na cestu domů nám dodalo občerstvení
    u McDonald’s a KFC.

žáci 7. třídy