Druhý týden v září žáci šesté třídy absolvovali dvoudenní adaptační kurz v Hradišti u Nasavrk. Vzhledem k tomu, že do třídy přibyly nové posily, byl tento pobyt zaměřen na vzájemné poznávání se s novými spolužáky a na vytváření přátelského prostředí v rámci třídy. Pobyt byl zpestřen mnoha aktivitami, při nichž žáci měli možnost vyzkoušet svou rychlost, šikovnost a schopnost dohodnout se v rámci kolektivu. Hry byly zaměřené mimo jiné i strategicky a žáci při nich rozvíjeli svou schopnost analytického myšlení. Zahráli jsme si spoustu pěkných her, zasportovali jsme si, zasoutěžili a také jsme se výborně pobavili při hraní moderních verzí klasických pohádek.

 

O týden později do Hradiště vyrazili žáci 8. třídy. Třídenní historicko-fyzikální seminář byl zaměřen nejen na historii a fyziku, ale i na sebepoznávání, utužení kladných vztahů v kolektivu třídy a na naladění na nový školní rok.

V průběhu těch tří dnů se z nás stali například sportovci, historikové, vynálezci, umělci a třeba také i kuchaři.

Jako historikové jsme se vžili do doby Keltů nebo hledali pravdu o událostech v období třicetileté války. Jako vědci jsme zkoumali světlo a vyráběli model pro záchranu vajec. Jako malíři jsme nejprve namalovali jedno společné plátno a pak jsme vytvořili individuální obrázky.
Jako sportovci jsme prokazovali nejen svoji fyzickou zdatnost, ale například i schopnost zvolit vhodnou strategii pro vyřešení problému a pracovat v týmu.

 

V případě obou seminářů nám přálo počasí a jsme rádi, že jsme mohli společně strávit několik příjemných dní plných legrace, lépe se poznat a získat nové vědomosti i v jiném než školním prostředí.