Seznam přijatých dětí do 1. ročníku 2021/22

Seznam přijatých uchazečů do prvního ročníku pro školní rok 2021/2022 pod přiděleným registračním číslem naleznete zde:  přijatí žáci pro školní rok 2021-2022
6.5.2021 vložil zstk