6. třída

Seznam sešitů

PŘEDMĚT SEŠIT
ANGLICKÝ JAZYK  444, 420, 524
ČESKÝ JAZYK  524 – 4x, 510 – 2x
DĚJEPIS  424
FYZIKA
HUDEBNÍ VÝCHOVA
MATEMATIKA
OBČANSKÁ VÝCHOVA
PRAKTICKÉ ČINNOSTI dívky
PŘÍRODOPIS
RODINNÁ VÝCHOVA
ZEMĚPIS  540

 

 

 7. třída

Seznam sešitů

7. třída Předmět Druh
Dějepis  424
Hudební výchova
Fyzika
Matematika
Zeměpis  540
Přírodopis
Občanská výchova
Pracovní činnosti – dívky
Český jazyk
Anglický jazyk  444, 420, 524
Estetická výchova

 

 8. třída

Seznam sešitů

8. třída Předmět Druh
Dějepis  424
Hudební výchova
Fyzika
Matematika
Zeměpis  540
Přírodopis
Občanská výchova
Pracovní činnosti – dívky
Český jazyk
Anglický jazyk  444, 420, 524
Německý jazyk
Chemie  444, 510 – 2 x

 

 9. třída

9. třída Předmět Druh
Dějepis  424
Hudební výchova
Fyzika
Matematika
Zeměpis  540
Přírodopis
Občanská výchova
Pracovní činnosti – dívky
Český jazyk
Anglický jazyk  444, 420, 524
Německý jazyk
Chemie  444, 520, 510
Finanční gramotnost
Rodinná výchova