PROFILOVÝ POŘAD POHYBOVÉHO STUDIA SLUNÍČKO

V pátek 14. 6. se celý první stupeň vypravil na představení pohybového studia Sluníčko z Hlinska. Všichni byli zvědaví, co se jejich spolužáci a kamarádi za celý školní rok naučili. Předvedli nám svá nápaditá vystoupení, se kterými sklidili spoustu úspěchů na soutěžích. Kromě toho si pro nás připravili i ukázku divadelního představení „S tebou mě baví svět“. Byli jsme nadšeni a mnozí z našich žáků se jistě do tanečního studia na příští sezónu nechají zlákat.

ŠKOLNÍ VÝLET MLADŠÍCH ŽÁKŮ

V úterý 18. 6. se vydali žáci 1., 2., 4. a 5. třídy na školní výlet. Autobus nás všechny zavezl do Slatiňan, kde jsme nejprve absolvovali poutavě komentovanou prohlídku nově rekonstruovaného zámku. Kaštanovou alejí jsme procházkou došli k bývalé hájovně zvané Švýcárna. V přízemí jsme si prohlédli muzeum věnované chovu koní, v prvním patře jsme plně využili interaktivní koutky pro děti. K zajímavému prožitku nás zlákala velká zahrada okolo hájovny plná báječných atrakcí. Další částí našeho putování byl nedaleký Kočičí hrádek. Příjemné prostředí uprostřed lesa jsme využili k relaxaci, hrám a posilnění se na poslední zastávku. Tou se stalo Muzeum loutkářských kultur Chrudim. Zde nás čekal program pro školy „Magický svět loutek ožívá“, kterého se všechny děti aktivně účastnily. Sladkou tečkou našeho výletu byla zmrzlina v přilehlé cukrárně.

 

FYZIKÁLNÍ PŘEDSTAVENÍ

Na pátek 21. 6. nás pozvala Základní škola Horní Bradlo na fyzikální představení divadla ÚDIF (Úžasné divadlo fyziky). Před našimi zraky se odehrávala řada zajímavých pokusů, na kterých byly prakticky prezentovány a vysvětleny různé fyzikální jevy. Celé představení jsme nevycházeli z údivu.

 

PASOVÁNÍ ČTENÁŘŮ

Na konci školního roku čekala žáky 1. třídy slavnostní událost v místní knihovně. Král Litera I. je sezval při příležitosti pasování nových rytířů čtenářského řádu. Po složení slibu čtenáře obdrželi prvňáčci dekret o přidělení titulu, krásnou šerpu a pěknou knížku. Zároveň se stali členy trhovokamenické knihovny, aby si zde mohli vypůjčovat knížky pohádek, příběhů či básniček. Snad tyto nezapomenutelné chvilky pomohou dětem při získávání lásky k literatuře.