Snahou je včasnějším předáním informací vytvořit časový prostor, který mohou rodiče využít ke svému seznámení se s možnostmi, o které se později mohou opřít při hledání vhodného povolání pro své dítě. Cíl – stát se svému dítěti dobrým průvodcem při jeho cestě k volbě povolání.

Kompletní nabídka středních škol

Na www.absolvent.cz najdete především úplnou vzdělávací nabídku všech středních škol v ČR s množstvím informací o každé škole i oboru vzdělání:

  • vychází se z rejstříku škol, soustavy rámcových vzdělávacích programů, jsou uváděny i názvy školních vzdělávacích programů,
  • je uvedeno asi 35 údajů o každé škole (telefony, www stránky, maily, vybavení, velikost školy, školné, vyučované jazyky, dny otevřených dveří apod.),
  • je uvedeno asi 40 údajů o každém nabízeném oboru (přihlášení/přijatí, název ŠVP, délka studia, údaje o přijímacích zkouškách, školné, údaje o výuce jazyků, údaje o výuce IT, profil a uplatnění absolventa, rozvržení učiva, obsah vzdělání),
  • velmi významné jsou podrobnosti o možnostech studia zdravotně postižených žáků (obory podle druhu postižení, druh integrace apod.).

Na www.absolvent.cz rovněž najdete:

  • informace o uplatnění absolventů, požadavcích zaměstnavatelů, nezaměstnanosti absolventů a další,
  • filmového průvodce světem práce, který pomáhá při rozhodování o volbě povolání,
  • poradce žákům, kteří mají problémy s učením a hrozí jim odchod ze školy.

Uvedený informační systém byl vytvořen v Národním ústavu odborného vzdělávání v rámci systémového projektu ministerstva školství VIP Kariéra a je nejrozsáhlejším a nejúplnějším informačním systémem s plně aktuálními daty.

Další užitečné odkazy

K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání. Zvolené pořadí jednotlivých programů není náhodné, programy jsou řazeny od jednodušších ke složitějším.  Dvě adresy poskytují přehled o školách a vyučovaných oborech z celé ČR.  Žáka mohou přivést k zamyšlení nad sebou samým, rodiče k zamyšlení nad svým dítětem, a nastartovat tak společný zájem o objevování a nalézání vhodného povolání.

Pokud se podaří vytvořit spolupracující dvojici, dítě – rodič,  následně trojici, když si přimyslíme jako spolupracujícího partnera pracovníka školy, pak si můžeme říci, že naše kroky při tvorbě tohoto materiálu měly smysl. V případě nejasností či potřeby konzultace oslovte výchovného poradce školy.

www.atlasskolstvi.cz

Základní informace o školách a učebních oborech

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání

www.infoabsolvent.cz

Jednoduchý vyhledávací program