I letos se žáci 9. třídy naší základní školy zúčastnili soutěže „Hledáme nejlepšího mladého chemika.“ Regionální kolo probíhalo na Střední průmyslové škole chemické v Pardubicích. Prověřování teoretických znalostí trvalo celé čtyři dny. Po důkladné přípravě náš tým vyrazil do Pardubic 11. prosince 2 018 ve složení: Pavla Malinová, Vlaďka Hrdá a Šimon Sedlák. Další týden přišla zpráva, že naše družstvo podalo nadprůměrné až vynikající výsledky. To potěšilo. Z 6 000 soutěžících bylo vybráno 30 nejlepších. Následující den byla zaslána hodnotící tabulka, ze které jsme se dozvěděli, že Pavla Malinová je na 15. místě. Radost tedy veliká! Šimonu Sedlákovi chyběly do postupu pouhé dva body. Pavlu čekala další část soutěže. Tentokrát šlo o praktické činnosti v laboratoři. Co se dalo, bylo vyzkoušeno v naší improvizované laboratoři. Opravdová realizace byla provedena 17. ledna 2 019 opět na SPŠCH Pardubice. Od tohoto data jsme netrpělivě čekali na výsledky. Ty jsme se dozvěděli na slavnostním vyhlášení 20. března 2 019 v ABC klubu v Pardubicích. PAVLA MALINOVÁ se umístila z 6 000 soutěžících na vynikajícím 9. místě. Pavla si zaslouží velkou gratulaci za prokázané vědomosti a znalosti a také poděkování za vzorné reprezentování naší školy.

Mgr. Eva Gábrlová, vyučující chemie