V úterý 27.11.2018 se žáci 9. třídy zúčastnili motivační soutěže v technických dovednostech na Střední průmyslové škole v Chrudimi. Žáci byli rozděleni do dvou skupin. Každý měl za úkol sestrojit model hamru, u našich žáků známý jako „klepátko“. Práce se jim dařila a po dvou hodinách měl každý svoje dílo hotové. Nejlepší výrobek bude vyhodnocen a oceněn během prosince.

Zároveň žáci dostali informace o nabídce učebních oborů, které mají možnost na výše uvedené škole studovat. Učitelé a mistři je s výkladem provedli a seznámili s prostředím učeben pro programování CNC strojů, speciálními učebnami pro hydrauliku, pneumatiku a měření, s počítačovými a jazykovými učebnami, dílnami odborného výcviku a praxe. Prohlédli si nově koupené soustruhy, frézky, CNC stroje a další. Žáci byli spokojeni a udělali si představu o oborech, která tato škola nabízí. 30.11. a 1.12. bude na SPŠ Chrudim den otevřených dveří.