My, žáci 7. třídy jsme projevili přání spát jednu noc ve škole. Hned na začátku roku jsme se domluvili s paní třídní učitelkou na uskutečnění této akce. Moc jsme se těšili a představovali jsme si, co všechno budeme dělat. Veškeré přípravy proběhly rychle a bez problémů. V pátek 21. září byl náš DEN.

Vlastní program začal v 17,00h v naší kmenové třídě. Každý si vybral sobě příjemné místo a vytvořil si z dek, polštářů a spacáků pelíšek. Pak následovaly aktivity zaměřené na vlastní sebeovládání a poznávání spolužáků. Hru s názvem „ Kamenná tvář“ zvládlo jen několik málo jedinců. Ani druhé kolo nebylo lepší, ale věříme, že se zdokonalíme, až budeme starší. Pak jsme si představovali, že jedeme ve vlaku a lezeme po stromě. Hledali jsme své bezpečné místo pro sebe a svého kamaráda. Na nákresech jsme vše pečlivě zakreslili a zdůvodnili. Aktivita „ Čtení z ruky“ nás přesvědčila, že se v kolektivu už hodně dobře známe. Ani jsme se nenadáli a už bylo 19h. Následoval přesun do školní kuchyňky ve dvojicích. Jeden měl zavázané oči a druhý člen měl vedoucí úlohu. Večeře proběhla z vlastních zásob. Každý byl spokojený, jak se dobře najedl. Do třídy jsme se vrátili zase ve dvojicích ale v obráceném pořadí. Paní učitelka nám dala dvě klubíčka, abychom utvořili vzájemným předáváním v kruhu jednu velikou pavučinu. Společně jsme si radili a pomáhali a výsledek práce byl hodně dobrý. Umístit všechny zápalky na hrdlo láhve od piva se nám nepodařilo. Je třeba velké trpělivosti a štěstí. Tak snad někdy jindy. Soutěživá pohybová hra „ Hledání perel pro královnu“ nás přímo nadchla. Síly měřily dvě skupiny. A výsledek – takřka nerozhodný. Po vyčerpávajícím souboji bylo příjemné si sednout před interaktivní tabuli a sledovat napínavou ukázku z dobrodružného filmu.Děj se odehrával sice na krásném ostrově, ale obývaném různými příšerami. Když bylo 23h, připravili jsme se na noční vycházku. Venku tma, na obloze se klikatily blesky a my odhodlaně vyrazili ke hřbitovu. 20 minut nám bohatě stačilo a už jsme byli opět ve škole. Po zklidnění nám paní učitelka vyprávěla příběh o mocné indickém vládci a jeho poslání. Vzali jsme si baterky a šli do 6. třídy / prales/ hledat zbytky poselství pro další generace. Nebylo to jednoduché, některé šifry jsme rozluštili až po společné poradě. Pátrání s baterkami se nám moc líbilo. Spokojeni a trochu již ospalí jsme podnikli noční hygienu a hajdy do připravených pelíšků. Ovšem ne a ne usnout. Povídání, kamarádské škádlení, poslouchání hororů jedné spolužačky jsme si také moc užili. Nakonec jsme přece usnuli. Po probuzení, ranní hygieně a společné snídani jsme celou akci řádně zhodnotili po všech stránkách. Bylo to pěkné, budeme vzpomínat a už se těšíme na příští spaní. Děkujeme!  Sedmáci