V letošním školním roce je novinkou spolupráce žáků1. a  9. třídy. První seznámení již zdárně proběhlo. Každý prvňáček si na základě barevného lístečku vylosoval svého staršího kamaráda. Po vzájemném představení následovala pátrací akce po žvýkačkách. Pak žáci 9.třídy pyšně představili své svěřence ostatním žákům v jednotlivých učebnách. Také je seznámili s prostorami školy a vybarvili jim obrázek, který si každý prvňáček sám vybral. Malí žáčci se zase všem deváťákům ochotně podepsali. Již nyní je patrné, že se spolupráce začínajících a zkušených žáků bude úspěšně rozvíjet, protože se všichni těší na další společnou akci.