P1000979Ve čtvrtek 3. října byla zahájena spolupráce mezi první a devátou třídou. Prvňáčci se na žáky 9. třídy velice těšili. Chlapci a děvčata z 1. třídy přivítali svoje nejstarší spolužáky „Šmoulí písničkou“. Poté následovalo vzájemné představování a seznamování. Všichni se zapojili do hry „Jak se jmenuješ?“. Aby si děti zapamatovaly jména nových kamarádů, zahrály si „vytleskávanou“. Následovalo bystření mozku při zápolení v písmenkovém pexesu. Nejednomu prvňáčkovi se podařilo nad žákem 9. třídy zvítězit. Po této hře dvojice dostaly pracovní listy s bludištěm, ve kterém měly za úkol každé žabičce nalézt její ztracený leknín. Na závěr si chlapci a dívky předali dárečky, které pro své nové kamarády vyrobili při výtvarné výchově. Žáci 9. třídy věnovali prvňáčkům kouzelné
žabičky, prvňáčci darovali velkým kamarádům čtyřlístky pro štěstí, které jim
jej určitě přinesou při přijímacích zkouškách na střední školy. Setkání se všem
moc líbilo a už se všichni těší na další společnou práci, která je čeká zase za
měsíc.