V pondělí 10. listopadu se žáci 1. až 9. třídy zúčastnili besedy s názvem Tonda Obatonda oball na cestách, kterou připravila společnost EKO – KOM ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, Ministerstvem průmyslu a obchodu a Pedagogickou fakultou UK. Jednotlivé třídy byly podle věku rozděleny do čtyř skupin. Celým programem provázel pan Jan Štika, který chlapce a děvčata učil, jak správně třídit odpad. Zároveň jim vysvětlil, jaký je rozdíl mezi tříděním odpadu a jeho recyklací. Žáci se dozvěděli, že díky správnému třídění odpadu a jeho následné recyklaci můžeme získat nové výrobky. Zajímavé byly i informace o vzniku a úpravě skládky a o spalování odpadů s možností využití obnovitelných zdrojů. Beseda byla prokládána videoukázkami, při kterých žáci pozorovali, jak se s již vytříděným odpadem dále pracuje a jaké výrobky vznikají jeho recyklací, což bylo pro mnohé velmi překvapivé. Na závěr všichni společně zhodnotili, proč je dobré třídit odpad. Zjistili, že pokud budeme odpad správně třídit, dojde ke zmenšování skládek, budeme šetřit životní prostředí a budeme moci využívat nové výrobky, které vznikají již zmiňovanou recyklací. Cílem besedy byla podpora vědomí odpovědnosti za životní prostředí a propagace tříděného sběru odpadů. Věříme, že si naši žáci uvědomili, že se mohou podílet na ochraně životního prostředí, aby i následující generace mohla žít ve světě, který jim bude nabízet mnoho krás a ne hromady odpadků, které je budou obklopovat. Pokud si někdo bude chtít připomenout, jak správně třídit odpad a jak se tento odpad dále zpracovává může navštívit internetové stránky www.jaktridit.cz, kde nalezne všechny potřebné informace o tomto často diskutovaném tématu.