12.-14. září se žáci sedmé třídy zúčastnili přírodovědného semináře ve Svratouchu. Pro dopravu jsme využili linkové autobusy a své končetiny – zejména ve Svratouchu od zastávky k táboru. Stravovali jsme se nejprve z vlastních zásob a poté společně vařili.

Všemi dny se prolínaly badatelská činnost, týmové a sportovní aktivity, hry a soutěže. Některé byly zaměřeny na přírodu, jiné na kooperaci, sebepoznávání, obratnost, rychlost, ale i na štěstí. Probíhaly v táboře i v lese. Skupinky žáků se střídaly a měnily dle různých kritérií. Pár příkladů pro připomenutí: „Poznej, jaké jsi zvíře“, „Minové pole“, „Evoluce“, „Lesní golf“, „Ostrovy“, různé stolní hry, přenášení vody, …

V úterý dopoledne jsme absolvovali výpravu do okolí. Děti vytvářely také paletky na téma Barvy přírody, které se jim úspěšně dařily. Poznávali jsme květiny, některé z nich jsme i natrhali a v táboře společně s popisky vystavili, abychom se je naučili.

Ve středu dopoledne jsme zakládali herbář, kde si každý musel obstarat celou rostlinu a vylisovat ji. Proběhly „poznávačky“ na vystavené květiny. Odpoledne jsme si povídali o ekosystému rybníka a následně jsme v něm síťkami lovili drobné živočichy a poznávali je. Z přírodního materiálu děti vytvořily lesní skřítky, strážce lesa.

Nálada byla příjemná, lepší než počasí, které bylo podzimní, i když jsme nikdy nezmokli. Zpět jsme odjížděli obohaceni společnými zážitky a s tím, že dokážeme vidět přírodu jinýma očima.