Ve čtvrtek 6. 12. uspořádala naše škola tradiční vánoční jarmark v místní sokolovně. Této akci předcházela pilná práce všech žáků, kteří si o hodinách výtvarné výchovy, pracovních činností a při projektovém dnu připravovali své výrobky s vánoční tématikou. Jarmark byl vyvrcholením všech těchto příprav a zároveň setkáním s rodiči a přáteli školy. V příjemné atmosféře zcela zaplněné sokolovny vystoupili nejdříve se svým pěveckým představením žáci Základní školy Horní Bradlo, která přijala naše pozvání. Žáci naší školy předvedli pásmo biblických příběhů zakončené živým betlémem, kdy se všechny třídy sešly na jevišti a zazpívaly píseň: Narodil se Kristus Pán. V průběhu vystoupení zaznělo několik vánočních písní a koled, které přispěly k přátelské a milé předvánoční atmosféře. Prodej výrobků, nabídky prodávajících a setkávání se s přáteli a známými jistě každému zvedly náladu. Závěrem bychom chtěli poděkovat všem, kteří přišli naše žáky podpořit a zakoupili si něco malého pro radost a potěšení. Přejeme Vám pohodové strávení vánočního času a do nového roku hodně zdraví, štěstí a pohody.

PS: Děkujeme za milé vzkazy v kronice.

ZŠ Trhová Kamenice