Ve čtvrtek 15. 12. se uskutečnil v místní sokolovně tradiční Vánoční jarmark spojený s vánoční besídkou naší školy. Jednotlivé třídy si připravi_dsc0182ly drobné výrobky na prodej, školní družina přispěla výbornými perníčky a všichni společně se snažili přispět svou troškou do předvánoční nálady.

Na pódiu naší akademie se představila každá třída, kytarový kroužek, pěváček a kroužek ukulele. Jednotlivá vystoupení měla vánoční i nevánoční charakter, ale žáci se snažili předvést své ochotnické nadání. Zlatou tečkou bylo rockové vystoupení našich mladých hudebníků z osmé a páté třídy. Věříme, že se všem zúčastněným Vánoční jarmark líbil a přejeme Vám pohodové a klidné prožití svátků vánočních.