Školní jarmark se konal čtvrtek 13.12.2018 v Trhové Kamenici v Sokolovně.

Účast byla velká a lidé stále přicházeli. Všechna místa byla obsazená. Rodiče, prarodiče a další příbuzní se přijeli pobavit a podívat na vystoupení žáků ze základní školy.

Výrobky byly krásné a originální, a proto se jich prodalo mnoho. Obsluha se skládala z žáků deváté třídy a učitelů. Na zákazníky byli velice příjemní.

Všechna vystoupení žáků prvního i druhého stupně diváky velmi pobavila a naladila vánoční atmosféru. Letošní prvňáčci své první vystoupení zvládli zcela úspěšně. Všichni diváci si jarmark užili a chválili ho.