Snahou je včasnějším předáním informací vytvořit časový prostor,který mohou rodiče využít ke svému seznámení se s infor. možnostmi, o které se později mohou opřít při hledání vhodného povolání pro své dítě. Cíl – stát se svému dítěti dobrým průvodcem při jeho cestě k volbě povolání.


K dispozici je několik odkazů na internetové adresy, vždy s upozorněním na hlavní sdělovanou oblast. Jedná se o výběr programů, které se kromě jiného zabývají světem práce, volbou povolání. Zvolené pořadí jednotlivých programů není náhodné, programy jsou řazeny od jednodušších ke složitějším.  Dvě adresy poskytují přehled o školách a vyučovaných oborech z celé ČR.  Žáka mohou přivést k zamyšlení nad sebou samým, rodiče k zamyšlení nad svým dítětem, a nastartovat tak společný zájem o objevování a nalézání vhodného povolání. Pokud se podaří vytvořit spolupracující dvojici, dítě – rodič,  následně trojici, když si přimyslíme jako spolupracujícího partnera pracovníka školy, pak si můžeme říci, že naše kroky při tvorbě tohoto materiálu měly smysl. V případě nejasností či potřeby konzultace oslovte výchovného poradce školy.

www.atlasskolstvi.cz

Základní informace o školách a učebních oborech

www.nuov.cz

Národní ústav odborného vzdělávání

www.infoabsolvent.cz

Jednoduchý vyhledávací program