17. června jsme si museli přivstat. Podotýkáme, že rádi, protože nás čekal náš první samostatný výlet. Sraz jsme měli v Hlinsku na nádraží v 5,40h. Za 10 minutP1090615 jsme již seděli ve vlaku, který nás pohodlně dopravil do Havlíčkova Brodu. Tam jsme přestoupili na rychlík. Pro mnohé z nás použití vlakové toalety byl velký zážitek. V 8,00h nás přivítala probouzející se Kutná Hora.

První zastavení jsme měli ve hřbitovní kapli, ve které je veškerá výzdoba z lidských kostí. Trošku jsme se obávali, aby se nám o mrtvých v noci nezdálo. Venku jsme se ale  uvolnili a asi po 4 km svěží chůze jsme dorazili do centra města. Po krátkém odpočinku a zmrzlinovém osvěžení nás čekal druhý bod programu. Byly to středověké stříbrné doly. Navlékli jsme si havířské haleny, na hlavy jsme si připevnili ochranné přilby a vybaveni svítilnami jsme sestoupili do hloubky 35 metrů. Téměř  hodinu a půl jsme procházeli úzkými chodbami, které měly v některých místech hodně nízké stropy. O rány do přileb nebyla nouze. Ještě že jsme je měli. To by bylo boulí na hlavách ! Když nám průvodce řekl, abychom všichni zhasli svítilny, vypadali jsme jako bílí duchové. To se nám líbilo, ale dobývat stříbrnou rudu by nikdo z nás rozhodně nechtěl.To jsme si řekli, když jsme byli opět na historickém náměstí a dávali si něco dobrého k obědu.

V centru města jsme si nakoupili nezbytné suvenýry a pomalu se vydali k honosné katedrále sv. Barbory. Pak už nás čekala jen cesta zpátky. Autobus městské hromadné dopravy nás přiblížil k vlakovému nádraží.Návrat do Hlinska jsme si užili dvěma vlaky. Hráli jsme karty, poslouchali písničky nebo jen tak seděli a dívali se kolem.

Výlet se nám moc líbil. Kostnice i doly byly super stejně jako jízda vlakem. Děkujeme p. uč. E. Gábrlové za zorganizování výletu. Děkujeme i p.uč. O. Tiché , která nás rovněž  starostlivě doprovázela.

žáci šesté třídy