Žáci 6. třídy se v letošním roce vypravili na školní výlet do Brna. Cílem naší výpravy se stala VIDA, vědecko- zábavní park. Ve VIDA centru nás překvapilo velké množství zajímavých exponátů. Ze začátku prohlídky byla expozice zaměřená na koloběh vody v přírodě, následovaly ukázky zaměřené na zajímavosti z oblastí elektrické energie, fungování magnetů, telekomunikačních technologií, a dalších. Žáci měli čas vše si prohlédnout a vyzkoušet, projet se na kole zavěšeném na laně nad halou a zdržet se u toho, co je zajímalo. V další části jsme měli zamluvený naučný program s názvem Světelná laboratoř. Program byl věnovaný infračervenému a ultrafialovému světlu, jeho variantám a všichni jsme měli možnost si s ním zkusit zacházet a sami si ho vyrobit.