V pondělí 16. 5. 2022 se žáci 3. třídy vydali do okolí Trhové Kamenice. Jejich cílem byla Přírodní památka Upolíny u Kamenice, což je slatinná a vlhká louka s výskytem mnoha ohrožených rostlin. V tuto dobu tam nádherně kvetou právě ty upolíny nejvyšší, ale také blatouchy bahenní, vstavače bahenní a mnoho dalších. Po důkladné prohlídce této vzácné květeny jsme se vydali po trhovokamenických lomech. Vysvětlili jsme si, proč lomy vznikly a k čemu slouží dnes. A protože bylo téměř letní počasí, tak jsme se v jednom osvěžili a vycákali nohy. Výšlap se nám vydařil a shodli jsme se na tom, že okolí Trhové Kamenice je zajímavé a velmi krásné.