V květnu naše ZŠ opět uspořádala sběr papíru.

Výsledek nebyl nijak oslnivý. Za dobu sběru jsme vybrali nejmenší množství starého papíru a kartonu.

Celkem bylo vybráno 6 300 kg. Celková částka, kterou naše škola obdrží je 12 143,- Kč.

Kam poputují tyto peníze? Stejně jako z ostatních předešlých sběrů.

Vybraná částka bude rozdělena mezi všechny třídy a 2 oddělení školní družiny. O jejich použití rozhoduje třídní učitel podle potřeby třídy (příspěvek na školní výlet, nákup her do třídy, …atd.).

V dřívějších letech byly z obdržené částky pořizovány dorty. Po podzimním sběru dostaly dort všechny třídy. Bohužel, po posledním sběru by nákup dortů do tříd odčerpal značnou část výtěžku ze sběru.

Další sběr bude opět v podzimním termínu. Prosím počítejte s tím. A po COVIDU opět proběhne soutěž mezi třídami o to, která třída nasbírá nejvíce kilo.

Radek Nejedlý