Výsledky sběru papíru

Celkem bylo vybráno něco přes 20 000,- Kč.

V úterý 7. 12. dostane každá třída dort.

Zbylé peníze se rozdělí do jednotlivých tříd, kdy každá třída si sama (pod vedením třídního učitele) rozhodne co nakoupí.

Děkujeme všem, kteří se na sběru podíleli.

3.12.2021 vložil zstk