V souladu se zněním zákona 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), § 167 proběhly ve středu 22.10. 2014 volby do Školské rady z řad zákonných zástupců. Volební komise pracovala ve složení: paní Mgr. Soňa Janotková, paní Lenka Polánská a Mgr. Radek Nejedlý.

Voleb se zúčastnilo 85 voličů, z toho bylo 85 platných hlasů.

Přehled kandidátů a počet hlasů:

pan Tomáš Häusler – 37 hlasů

paní Mgr. Romana Mencová – 26 hlasů

paní Zdeňka Osmíková – 22 hlasů
Do Školské rady byl za zákonné zástupce zvolen tento kandidát:

Pan Tomáš Häusler