Velký úspěch zaznamenaly naše dvě žačky ve výtvarné soutěži, kterou uspořádaly Klub přátel Řádu sv. Huberta, Řád svatého Huberta, Lesy České republiky a Okresní myslivecký spolek Chrudim. Natálie Dvořáková obsadila ve své kategorii – soutěžící 9 – 12 let krásné 1. místo. Diana Holubová se umístila na 4. místě v kategorii – soutěžící do 8 let. Oběma dívkám gratulujeme a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.