Vážení rodiče, k vzhledem k mimořádnému opatření vlády a zákazu přítomnosti žáků ve škole bude vzdělávání žáků probíhat v domácím prostředí.

Učivo žákům bude předáváno následujícím způsobem:

Pro žáky 1. stupně (3. třída i přes týdenní plány na stránkách www.zstk.cz) bude učivo zadáváno přes emaily zákonných zástupců. Vedení školy dává důvěru třídním učitelům 1. stupně. V případě dotazů kontaktujte přímo svého třídního učitele.

Pro žáky 2. stupně bude učivo zadáváno prostřednictvím týdenních plánů na stránkách školy. Učivo na týden od 16. 3. se objeví dnes, tedy 16. 3. Na každý další týden se učivo v týdenních plánech objeví vždy v pátek. Učivo zadávají vyučující daných předmětů.

Zodpovědnost za studium je na žácích a jejich zákonných zástupcích (rodičích). Po návratu do školy se na dané učivo naváže.

Dále můžete využít pro vzdělávání žáků i odkazy na našich webových stránkách.