Ve čtvrtek 25. 4. 2019 proběhl na naší škole zápis do 1. třídy. Budoucí prvňáčci přišli společně se svými rodiči, někteří i se sourozenci. Všichni byli nastrojeni a připraveni ukázat, co umí. Zazpívali písničku, zarecitovali básničku a v rámci programu, jímž je provázela nejrůznější řemesla, mohli uplatnit svoje vědomosti a dovednosti. Děti se úkolů zhostily velmi dobře, všem se skvěle dařilo, a tak si zasloužily velkou pochvalu. Na závěr byly pro ně připraveny dárky, které si děti s radostí odnesly domů. Všem budoucím prvňáčkům přejeme šťastný a úspěšný nástup do školy.

Mgr. Jitka Josková