Ve středu 23. 6. seznámil zdravotnický kroužek žáky 5. třídy se základy zdravovědy.   Nejprve si s paní učitelkou Tichou vysvětlili, co je zdravověda a k čemu slouží. Řekli si základní obecná pravidla první pomoci a poté si skupiny žáků páté třídy rozebrali členové zdravotnického kroužku a na pěti stanovištích jim ukázali, jak se ošetřují jednotlivá zranění – jako jsou odřeniny, řezné rány, tepenné krvácení, popáleniny, zlomeniny a bezvědomí.

 

Následně si žáci dané ošetření i sami vyzkoušeli. Jedno stanoviště bylo oddechové. Na něm jsme páťáčkům zdůraznili, že i při první pomoci musí chránit hlavně sami sebe. Vyzkoušeli si práci v rukavicích a jejich bezpečné sundávání při zatřísnění krví (kečupem). Společně jsme strávili velmi příjemné a přínosné dopoledne. Budeme ale žákům přát, aby získané znalosti a dovednosti v budoucnu nepotřebovali. Krásné a hlavně bezpečné prázdniny!