Vážení rodiče,

MŠMT určuje nový časový rozvrh konání písemných testů 1. a 2. termínu jednotné zkoušky pro 1. kolo přijímacího řízení do 1. ročníku oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou a víceletých gymnázií.
V případě konání školní přijímací zkoušky (na některých školách) stanoví ředitel této školy termíny nejpozději do 9. 4. 2021 a zveřejní je na internetových stránkách školy.
Veškeré potřebné dokumenty naleznete zde:
Informace k úpravě termínů JPZ
S pozdravem
Radek Nejedlý